I det fynske folks tjeneste

Fugleinfluenza blandt ællinger

20.000 vildællinger på en besætning ved Tommerup bliver fredag eftermiddag aflivet. Myndighederne har konstateret, at ællingerne har fugleinfluenza af typen H5, men influenzaen er af den mindre alvorlige lavpatogene type. 

20.000 ællinger bliver aflivet på grund af fugleinfluenza.

1 af 5

Kender ikke årsagen til smitten

Selvom fugleinfluenzaen er af den mindre alvorlige type, bliver ællingerne aflivet, fordi der er risiko for, at den lavpatogene virus kan udvikle sig til en langt alvorligere type.

Der oprettes også en zone på en kilometer omkring den ramte besætning.

- Vi ved endnu ikke, hvordan smitten er kommet i besætningen. vi undersøger de besætninger, der har leveret rugeæg, men det er sandsynligt, at smitten har været i og omkring besætningen uden at gøre dyrene syge, siger veterinærdirektør, Preben Willeberg.

Smitten hos ænderne er opdaget i forbindelse med, at der tages rutinemæssige overvågningsprøver i besætningen som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.