I det fynske folks tjeneste

Fugleinfluenza fundet på Fyn

Miljø- og Fødevarestyrelsen har konstateret fugleinfluenza ved Bøjden på Sydfyn.

00:10

Fugleinfluenza er fundet ved Bøjden, Sydfyn. Kort: Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Fugleinfluenza er fundet ved Bøjden, Sydfyn. Kort: Miljø- og Fødevarestyrelsen.

1 af 2

En vild fugl er fundet død af fugleinfluenza ved Bøjden på Sydfyn.

Miljø- og Fødevarestyelsen advarer nu danske ejere af fuglebesætninger og hobbyfjerkræsejere om den voldsomt smittende H5N8.

Sygdommen smitter normalt ikke mennesker, men er stærkt smitsom mellem fugle og har dødelige konsekvenser.

Formand for Danmarks Fjerkræavlerforening for raceavl på Sydfyn, Ib Thomasen, holder efter vejledning fra Miljø- og Fødevarestyelsen alle sine dyr indendøre.

- Vi er rigtig kede af det og bange for, at smitten skal sprede sig. Vi lukker alle dyr inde, så smitten ikke spreder sig til erhvervsavlerne, fortæller han.

- Vi har taget alle de forholdsregler, vi kan. Vores fugle er lukket inde, og alle udstillinger og arrangementer aflyses, siger Ib Thomasen.

Også fundet i Jylland
Forleden fandt Fødevarestyrelsen op til 300.000 rugeæg smittet med fugleinfluenzatypen H5N8 hos rugeriet Aviagen i Bække nær Kolding, skriver TV2.dk, og nu er den smitsomme sygdom altså nået over til Fyn.

Æggene fra rugeriet stammer fra en besætning af høns i Nordtyskland, som lørdag blev aflivet efter fund af den dødelige sygdom. Alle 300.000 æg er destrueret. 

Opdateres...

Sådan undgår du smitte

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fra søer eller åer) –herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde og andet må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj og transportkasser medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.

Læs også Fund af fugleinfluenza: Fynske fuglebesætninger skal være på vagt

Læs også Fugleinfluenza: Udstillinger bliver aflyst

 

02:18

Indslag: Fugleinfluenza landet på Fyn

Luk video