Fuglekolera fundet på fynsk ø

Edderfugle smittet med den dødelige sygdom fuglekolera er den seneste måned dukket op i stort tal. Mange døde edderfugle er fundet på Mejlø ud for Fynshoved.

Skov- og Naturstyrelsen følger bestanden af edderfugle i
området. Der er omkring 1500 rugende edderfugle ved Mejlø,
hvoraf 80 nu er fundet døde.

Fuglekolera er en yderst smitsom fuglesygdom. I 1996, 2001 og
2003 var der også udbrud af fuglekolera, og de fuglekolonier,
der blev ramt, blev reduceret kraftigt.

Nu frygter myndigheden, at det nye udbrud får samme alvorlige konsekvenser på Mejlø, der er vildtreservat.

Samtidig er der risiko for, at sygdommen i løbet af sommeren
spreder sig til andre bestande.
 
- Vi ved endnu ikke, hvor stort omfanget er. I løbet af de
kommende dage og uger vil vi få et større overblik. Vi følger
situationen løbende. Det er selvfølgelig trist med et udbrud,
men bestanden som sådan er ikke i fare, siger vildtkonsulent
Lars Erlandsen Brun fra Skov- og Naturstyrelsen.

- Den er ikke så smitsom som fugleinfluenza, og den har ikke
den samme status i forhold til menneskers sikkerhed. Det ville
være synd at sammenligne fugleinfluenza og fuglekolera på den
måde, men den er meget smitsom for fugle, siger seniorforsker
Anne Sofie Hammer, DTU Veterinærinstituttet, til Ritzau.

Ud over edderfugle og andre havfugle kan tamfjerkræ smittes
med sygdommen. Mennesker kan slæbe infektionen med sig i
luftvejene og formodentlig viderebringe smitten. Det anbefales
derfor at undgå at håndtere døde fugle i områder med
fuglekolera. Er det nødvendigt at fjerne døde fugle, bør der
bæres handsker.