I det fynske folks tjeneste

Fund af fugleinfluenza: Fynske fuglebesætninger skal være på vagt

Der er fundet H5N8 ved både den tyske og den polske Østersøkyst, og Fødevarestyrelsen undersøger i øjeblikket en gruppe døde troldænder, der er fundet i nærheden af Stege på Møn.

Fjerkræ skal holdes indendøre, indtil Fødevarestyelsen kan afkræfte smitte af fugleinfluenza.

Selvom der endnu ikke endegyldigt er påvist fugleinfluenza i Danmark, råder Fødevarestyrelsen alligevel danske ejere af fuglebesætninger og hobbyfjerkræsejere til at være på vagt over for den voldsomt smittende sygdom og holde deres fugle indendørs.

Netop nu undersøges en gruppe troldænder, der er fundet døde på Møn, om flokken er død af influenzaen.

Læs også Fugleinfluenza på Fyn: Gråænder ramt af H7

 Sygdommen smitter normalt ikke til mennesker, men er stærkt smitsom mellem fugle og kan have store konsekvenser, hvis den breder sig til fjerkræbesætninger. H5N8 er skyld i høj dødelighed blandt fjerkræ

Finder du flere døde fugle på samme sted, vil Fødevarestyrelsen meget gerne kontaktes på telefon 72 27 96 00. De understreger, at man ikke skal samle fuglene op eller røre ved dem.

Hvis du har rørt ved en død fugl, bør du for en sikkerheds skyld vaske hænderne grundigt med vand og sæbe.

Sådan undgår du smitte

  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag eller fast overdækning, der sikrer, at større vilde fugle ikke kommer i kontakt med det foder og vand, der er beregnet til dit fjerkræ eller dine andre fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.
  • Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke få vand fra overfladevandreservoirer (fra søer eller åer) –herunder opsamlet regnvand.
  • Udendørsbassiner, herunder anlagte og naturlige søer og vandhuller, som dit fjerkræ eller dine fugle har adgang til, skal være afskærmet, så større vilde fugle ikke kan få adgang til bassinet.
  • Ved opdræt eller hold af ænder eller gæs må disse dyr ikke have fysisk kontakt med andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Deres indhegninger, volierer, stalde og andet må ikke være placeret på en sådan måde, at der er risiko for smitteoverførsel af fugleinfluenza mellem ænder eller gæs og de andre hønsefugle. Der må heller ikke anvendes samme udstyr, redskaber, fodtøj og transportkasser medmindre dette er blevet rengjort og desinficeret mellem anvendelse til forskellige formål.
  • Gæs eller ænder må ikke tages med til samlinger, hvor der er andet fjerkræ eller andre fugle i fangenskab. Ved samling forstås udstillinger, skuer, konkurrencer eller lignende, herunder tilførsel til markeder. Dog kan samling ske, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelserne fremgår af Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza.