Fund skaber undren hos arkæologerne

Et fund ved Tarup øst for Sønder Nærå har givet arkæologer fra Odense Bys Museer noget at tænke over. Forskellige genstande er gravet ned i et hul i jorden. Spørgsmålet er hvorfor man har gravet dem ned. Arkæologerne beder offentligheden bidrage med mulige svar.

-

Et fund ved Tarup øst for Sønder Nærå har givet arkæologer fra Odense Bys Museer noget at tænke over. Forskellige genstande er gravet ned i et hul i jorden. Spørgsmålet er hvorfor man har gravet dem ned. Arkæologerne beder offentligheden bidrage med mulige svar.

Fundet omfatter en lille samlet deponering af genstande, der tidligst må være sat i jorden sidst i 1800-tallet, men som formentlig bør dateres til 1900-tallet.


De mystiske nedgravede genstande

Den lille nedgravning  er 30 cm bred og 60 cm dyb. I nedgravningen fandt arkæologerne nederst de stærkt nedbrudte rester af papir med en ikke tydbar påskrift. Derover lå en gammel lås med nøglen stadig siddende i.

Derefter fandtes et par gamle lædersko, tre \"ens\" tallerkener med påtryk samt en fjerde tallerken og sidst håndtaget til en dragkiste eller lignende. Øverst var, som et beskyttende låg, placeret et dejfad på hovedet.

Det hele var meget fint og sirligt arrangeret, men arkæologerne vil gerne vide hvad meningen med det hele er.

Ingen oplagte forklaringer
Findestedet ligger i en langstrakt lavning på marken, men ikke umiddelbart ved nogen bygninger eller spor af sådanne. Der kan således dårligt være tale om et tilfældigt fund af almindeligt affald.

Den næste tanke, der slog museumsfolkene, var at her kunne være tale om rester efter børns skattejagt eller andre lege. Det meget dybe hul synes dog at tale imod en sådan tolkning, da det ville være mere forventeligt at børn deponerede sagerne i en ringere dybde og tæt ved et genkendeligt sted, f.eks. ved et træ eller en sten.

Næste tolkningsforslag gik ud på, at der kan være tale om sager nedgravet som et resultat af frygt. I den forbindelse er perioden omkring Anden Verdenskrig nævnt. Dog kan man også her indvende, at det virker dumt at nedgrave lædersko og fajance for at passe på det, da jorden er hård ved den slags materialer.

Måske en gammel tradition
Arkæologerne tror snarere, at der er tale om lokale og meget gamle traditioner.

Det vides fra både Sverige og Danmark, at der blandt landbefolkningen har eksisteret mange ritualer og været en mere sejlivet fastholdelse af gamle traditioner, der kan genkendes helt tilbage til jernalderen. Ofte ritualer uden logik eller orden.

Måske er fundet fra Tarup de sidste vidnesbyrd om sådanne traditioner på Fyn.

Hvis nogen har kendskab til denne eller lignende traditioner er museet meget interesseret i at høre nærmere. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Jesper Hansen på telefon 20 90 13 25.