I det fynske folks tjeneste

Fyn får center for traumatiserede flygtninge

Flygtninge, der har været udsat for tortur og forfølgelse i deres hjemland, kan nu få behandling på Fyn. Det nye traumecenter i Odense kan behandle 20 flygtninge om året, og skal tage toppen af de lange ventelister andre steder i landet. 

-

Flygtninge, der har været udsat for tortur og forfølgelse i deres hjemland, kan nu få behandling på Fyn. Det nye traumecenter i Odense kan behandle 20 flygtninge om året, og skal tage toppen af de lange ventelister andre steder i landet. 

Hidtil har flygtninge på Fyn måtte tage til København eller Jylland for at få behandlet symptomer efter svær tortur eller politisk forfølgelse. Men i denne uge åbner det nye Traumecenter i Kochsgade i Odense.

\"Med RCT Fyns Amt vil vi kunne hjælpe disse mennesker og derigennem også deres familier, her på Fyn i stedet for at udsætte dem for den lange og besværlige rejse til København eller Jylland,\" siger formanden for amtets Social- og Psykiatriudvalg, Ib Dalsfledt(DF).

Centret henvender sig til flygtninge, der lider af post traumatisk stress disorder. Flygtningene bliver henvist fra deres læge eller fra traume-enheden i Odense Kommune.

RCT Fyns Amt, som centret hedder, får til huse i Kochsgade i Odense ved siden af Reva-Fyn og der vil blive tilknyttet 11 faste medarbejdere plus en række tolke.

\"Det er helt sikkert, at dette behandlingstilbud vil få stor betydning for en gruppe mennesker, som har været udsat for så frygtelige oplevelser, at det kan være svært for os andre at forstå, at de overhovedet har kunnet magte at flygte fra deres fædreland,\" siger formanden for amtets Social- og Psykiatriudvalg, Ib Dalsfledt.

Link
Læs mere om centret

Centret vil dog langt fra løse alle flygtninges problemer. På centrene i København og Jylland er der meget lange ventelister, og da man vurderer at op mod hver tredje flygtning har været udsat for så voldsomme oplevelser, at de har brug for behandling, er 20 pladser langt fra nok.