I det fynske folks tjeneste

Fyn - her rammer konflikten

Pædagogerne i BUPL har stemt nej til overenskomstforslaget. Dermed begyndte en strejke mandag 19. maj i 15 kommuner landet. Odense er indtil videre eneste ramte kommune på Fyn. Og sygeplejerskerne og andre under sundshedskartellet er stadig i konflikt.

Konflikter, der er afsluttet

Efter tre ugers strejke indgik FOA en aftale med KL, og onsdag 7. maj genoptog de berørte arbejdet, mens urafstemingen blev gennemføret. Torsdag 29. maj forelå resultatet - 70 procent stemte ja.

FOAs og regionerne indgik 23. maj forlig, og mandag 26. maj genoptog de berørte arbejdet. Frdag 6. juni kom resultatet: 61,3 procent stemmer ja til overenskomst med arbejdsgiverne i Danske Regioner. 
Her er en oversigt over dem, der fortsat er i konflikt.

Her er en oversigt over dem, der fortsat er i konflikt.

Sundhedskartellet

- Dansk Sygeplejeråd (alle sygehuse)
- Alle sundhedsplejesker i kommunerne
- Danske Bioanalytikere 
- Foreningen af Radiografer i Danmark
- Dansk Tandplejerforening
- Danske Fysioterapeuter
- Ergoterapeutforenigen
- Kost & Ernæringsforbundet
- Jordemødre (Svendborg og OUH er undtaget)

BUPL

Et overvældende flertal af pædagogerne i BUPL stemte nej til overenskomstforslag. 61 procent stemte nej.

Strejke fra mandag 19. maj i 15 kommuner landet over - cirka 121.963 børn vil blive ramt af strejken.

17.126 børn i Odense står uden pasning.

Kommunernes Landsforening besluttede 16. maj en lockout af BUPLs cirka 60.000 medlemmer. Mere end en halv million børn kan se frem til lukkede institutioner om fire uger.