Fyn høster frø til fremtidens skove

Det er oldenår i år, og skoven bugner af frø og frugter. Skov- og Naturstyrelsen på Fyn høster frø til fremtidens skove.

I år er skoven særlig frodig med store mængder frø og frugter på langt de fleste træ- og buskarter.

Der kan gå år imellem gode frø år for de vigtige træarter eg og bøg. Og sådan et år kalder skovfolk for et oldenår.

Bøgens frø bog drysser i disse dage ned fra træerne. I skovene på Nordlangeland findes flere såkaldte kårede bøgebevoksninger. Træerne i disse bevoksninger er af særlig god kvalitet og for at sikre frøet, er der lagt net ud over skovbunden.

De 800 kg frø der forventes opsamlet her, kan blive til ca. 60 hektar bøgeskov.

- Jeg har sjældent set så meget frø på træerne i skoven. Det betyder at jeg de næste 4 uger skal plukke kogler og frø fra lift, siger skovløber Søren Knudsen.

Frøplantage ved Nr. Broby.

Derudover har Skov- og Naturstyrelsen på Fyn en decideret frøplantage, som ligger ved Sønderskovgård vest for Nr. Broby.

Frøplantagen er anlagt for at sikre forsyninger af god kvalitet frø til nye planter i skove.

Her bliver der de næste par måneder høstet frø fra flere træarter samt buskarterne hassel og sergent æble.

Desuden behandles frø fra kogler fra hele landet på Sønderskovgård.