I det fynske folks tjeneste

Fyn i Form - Find dit kondital

-

-

Af Janne Risbjerg, Cand.Scient i Idræt og Sundhed og Mads Andreasen, Cand.Scient i Idræt og Sundhed

Der findes flere forskellige metoder til at finde dit kondital. Overordnet kan du gøre brug af enten direkte eller indirekte tests. De mest præcise metoder er de direkte,  tests, hvor der arbejdes indtil total udmattelse.

Disse er ofte komplicerede og kræver dyrt apparatur, hvilket kun meget få teststeder har. Enkelte steder i Danmark findes der Team Danmark testcentre, som dog primært udfører disse tests på eliteudøvere. Indirekte tests kræver ikke nær den samme mængde apparatur, hvilket gør det lettere for almindelige mennesker at udføre sådanne tests.


Margit og Søren får beregnet deres kondital efter en tur på en kondicykel

Der må derfor også påregnes en vis usikkerhed ved de indirekte tests, da der som navnet antyder ikke måles direkte på iltoptagelsen (VO2 max), som ved de direkte tests, men på en tilbagelagt længde eller puls, som sættes i forhold til gennemsnitlige beregninger foretaget på et stort statistisk materiale.

Udfra en formel eller en graf kan du udregne et testresultat, hvorefter konditallet - dvs. det tilnærmede kondital - kan aflæses i en tabel. Selvom der må påregnes en vis usikkerhed ved brug af de indirekte testmetoder, kan disse tests godt give dig et billede af din kondition, men det bedste er, at bruge testen til at se, om du efter en træningsperiode på eksempelvis et par måneder, har opnået en bedre kondition.

Søren og Margit gennemgik en et-punkts test på en kondicykel. Læs mere om denne på følgende link: http://www.motion-online.dk/vo2/et_punktstest.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved et-punktstesten fandt vi frem til at Margits kondital var på 34,7 og Sørens på 20,2. Ser vi på ovenstående tabel fra Dansk Idræts-Forbund, kan vi konkludere at Margit ligger i "middel" katagorien, mens Søren ligger meget "lavt". Selv om målemetoden er forbundet med nogen usikkerhed, er der ingen tvivl om at motion (især for Sørens vedkommende) er tiltrængt.