Fyn kan få landets første fabrik til grønt jetbrændstof

Et anlæg, der kan forvandle gylle og halm til grønt flybrændstof, kan være på vej til Fyn. En rapport fra Syddansk Universitet viser, at miljørigtigt brændstof til fly er realistisk inden for en overskuelig fremtid. 

Et forskerhold fra Syddansk Universitet offentliggør tirsdag en rapport om muligheden for at producere bæredygtigt, grønt flybrændstof i Danmark.

Forskerne konkluderer, at muligheden for at fly kan bruge biobrændsel i stedet for C02-belastende flybrændstof ikke er så langt væk som hidtil antaget. Ifølge rapporten har Fyn alle muligheder for at huse landets første anlæg til produktion af det grønne brændstof til fly.

- Jeg vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at en jetbrændstofsfabrik kan ligge ved Fjernvarme Fyn. Den måde som Fjernvarme Fyn har tænkt fremtidens fjernvarme på passer rigtigt godt til det her, siger professor Henrik Wenzel, der står i spidsen for forskerholdet på SDU, til TV 2/Fyn.

Slut med kul

Fynsværket skal udfase produktionen af kul inden 2025 og derfor ville en flybrændstoffabrik passe perfekt til Fjernvarme Fyn.

- Vores fjernvarmeselskab har et af de sidste kulfyrede kraftværker, og vi har besluttet, at vi skal være kulfrie senest i 2025. Så vi skal have erstattet vores tabte kulvarme med noget andet. En model kunne være, at man placerede en flybrændstoffabrik som nabo til vores anlæg, så vi kunne høste overskudsvarmen fra produktionen, siger direktør for Fjernvarme Fyn Jan Strømvig til Politiken.

Brug for overskudsvarmen

At fremstille flybrændstof er en kompliceret proces, der blandt andet kræver adgang til rigeligt organisk affald - for eksempel fra landbruget - og et godt fjernvarmenet. Begge dele findes på Fyn. 

- Infrastrukturmæssigt er det hele på plads på Fyn. Der er en stor gasrørledning, højspænding og mulighed for at sejle brændstoffet væk med skib, forklarer Henrik Wenzel. 

Biobrændstof til fly bliver produceret ved at biogas fra gødning, halm, madaffald eller spildevand tilføres brint, som man får ved at spalte vand i ilt og brint ved såkaldt elektrolyse. Resultatet er brændstoffer, der kaldes electrofuels, som kan bruges som et klimavenligt alternativer til blandt andet flybrændstof.

Udover Odense bliver også Hvidovre og Benzinøen i København nævnt som mulige placeringsmuligheder til en fabrik til grønt flybrændstof.

- Vores kernekompetence er at lave varme og el, men ikke at producere flybrændstof. Men et samarbejde med en sådan fabrik ville passe perfekt ind hos os, da vi ville få mange afledte effekter af en flybrændstoffabrik - blandt andet overskudsvarme til vores forbrugere, siger Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn.

Se tv-indslag fra maj: Den fynske virksomhed Nature Energy omdanner biogas til flybrændstof. Ifølge virksomheden kan man allerede i dag benytte sig af brændstoffet.