I det fynske folks tjeneste

Fyn klarer sig godt: Så mange pædagoger er der omkring dit barn

Der er stor forskel på, hvor mange voksne, der er om dit barn. Det gælder både på Fyn og i resten af landet.

De fynske kommuner klarer sig godt, når det kommer til antal børn per pædagog.

Når børn bliver passet i en daginstitution, er der på tværs af landets kommuner og bare på Fyn stor forskel på, hvor mange voksne der er til at passe på dem.

Men på Fyn ser det faktisk langt bedre ud, end det gør mange andre steder i landet. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er urimeligt, at postnummeret skal være afgørende for, hvor meget omsorg og nærvær det enkelte barn skal have.

Elisa Rimpler, BUPL-formand

Kun fem kommuner i hele landet holder sig til BUPL's minimumsnormeringer i vuggestuerne, og fire af dem ligger på Fyn. På Langeland, Nordfyns Kommune og i Assens og Ærø Kommune holder man sig under tre børn per pædagog. 

Når det kommer til normeringerne i børnehaverne i Danmark, så holder 14 kommuner ud af landets 98 sig under det maksimale antal af børn per pædagog. Også her er fire af dem, der holder sig under de seks børn per pædagog, fynske - det er Nordfyns, Middelfart, Ærø og Langeland Kommune. 

Men det er ikke kun lutter lagkage at være barn i institution på Fyn. Nogle af de fynske kommuner har også for mange børn per pædagog, hvis det står til BUPL, der er forbund for pædagogerne. Blandt andet Kerteminde har både for mange børn per pædagog i børnehaverne og i vuggestuerne. 

Det er ikke godt nok

Tallene fra Danmarks Statistik tyder altså på, at det i høj grad er postnummeret, der afgør, hvor mange pædagoger der er omkring de fynske børn. 

- Det er urimeligt, at postnummeret skal være afgørende for, hvor meget omsorg og nærvær det enkelte barn skal have. Vi kan ikke levere de gode pædagogiske miljøer, børnene har brug for med så dårlige normeringer, siger BUPL-formand Elisa Rimpler i en pressemeddelelse.

BUPL understreger i en pressemeddelelse, at tallene fra Danmarks Statistik ikke siger noget om den faktiske virkelighed og hverdagsnormeringen, da det for eksempel kun er ganske få timer om dagen, hvor pædagogerne er fuldtallige på stuen.

Her understreger forbundet, at tre ud af fire pædagoger i en ny undersøgelse fra BUPL svarer, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel, og at de ofte står helt alene med børnegruppen.

- Det er dybt bekymrende, at så mange pædagoger mangler tid til at yde basal omsorg og give det nærvær, der er så afgørende for børns trivsel og udvikling. Men tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er rigtig stor forskel på, hvor højt lokalpolitikerne prioriterer børneområdet, siger Elisa Rimpler.