I det fynske folks tjeneste

Fyn med i stort forsøg med telemedicin

Når en fynbo fra et af øens yderområder i fremtiden falder og brækker benet, bliver det sandsynligvis en læge fra enten Tallinn i Estland eller Vilnius i Litauen, der kommer til at kigge på røntgenbilledet.

-

Når en fynbo fra et af øens yderområder i fremtiden falder og brækker benet, bliver det sandsynligvis en læge fra enten Tallinn i Estland eller Vilnius i Litauen, der kommer til at kigge på røntgenbilledet.

De små sygehuse på Fyn, samlet under den fælles enhed Sygehus Fyn, tiltræder i den kommende uge et pilotprojekt i et stort fællesnordisk telemedicinsk samarbejde, der med tiden skal øge kvaliteten af sundhedsydelserne til alle yderdistrikter i hele østersøregionen.

Fynboerne er valgt som et eksempel på yderområder, der bl.a. mangler radiologisk ekspertviden, og Tallinn og Vilnius er valgt, fordi der her er et overskud af speciallæger på røntgen-området.