I det fynske folks tjeneste

Fyn omringet af alger

Farvandet omkring Fyn og den jyske østkyst oplever eksplosion af alger. Havbrug mister tusindvis af fisk.

Farvandet omkring Fyn er fyldt med alger.

En våd vinter og et varmt forår har været guf for algerne i danske farvande.

Det våde efterår har betydet at der er skyllet ekstraordinært meget overskyende fosfor og kvælstof ud fra landmændenes marker og det fantastiske flotte forårsvejr har sat skub i algeeksplosionen. 

Tal fra miljøskibet Liv II fra Miljøcenter Odense viser den højeste koncentration af alger i farvandet omkring Fyn i 30 år. Også langs den jyske østkyst er problemerne med alger store. Dambrug, der allerede har sat fisk ud, har mistet tusinder af fisk.