Fyn skal have bedre internet

De ti fynske kommuner, Region Syddanmark og de fynske energiselskaber vil inden sommer have gang i at skaffe Fyn bedre adgang til hurtigt fibernet og bredbånd.

Mangel på fibernet og bredbånd har skadet væksten og erhvervsudviklingen på Fyn, og medmindre der sker noget kan det nationale mål om hurtigt internet til alle inden 2020 ikke opfyldes.

Det blev de ti fynske kommuner, Region Syddanmark og de fynske energiselskaber enige om på et møde mandag i Vejle.

De blev også enige om at undersøge, hvordan der kan rettes op på situationen.

For eksempel om fibernet kunne blive en del af energiselskabernes forsyningspligt, ligesom el, vand og varme, eller om der kan findes andre muligheder for financiering med statsgaranterede lån.

Risikerer splittet Danmark

Teleforliget fra 1999 modarbejder etablering af hurtigt internet, fordi det forudsætter at fibernet og bredbånd udrulles på markedsvilkår.

Det betyder, at forbrugerne selv skal betale for gravearbejde og tilslutningsanlæg og afholder energiselskaberne fra at gøre det, medmindre de kan se en forretning i det.

- Vi risikerer et splittet Danmark, hvor virksomheder og borgere vender landdistrikterne ryggen, siger formanden for Region Sydanmark, Carl Holst, Venstre.

De fynske kommuner, Region Syddanmark og energiselskaberne vil inden sommer tage fat i Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

- I vækstpartneraftalen med de to ministerier står, at de vil holde møder med regionerne og de regionale vækstfora for at fremme udbredelsen af højhastighedsforbindelser. Det vil vi selvfølgelig holde dem op på, siger Carl Holst.