Fyn skal stå sammen om kulturen

Fyns Amt og Odense Kommune går nu sammen om at lave en fælles kulturaftale, der skal styrke kulturlivet på Fyn. Både amtet og kommunen håber at andre fynske kommuner senere vil tilslutte sig samarbejdet.

-

Fyns Amt og Odense Kommune går nu sammen om at lave en fælles kulturaftale, der skal styrke kulturlivet på Fyn. Både amtet og kommunen håber at andre fynske kommuner senere vil tilslutte sig samarbejdet.

\"Formålet er at skaffe flere penge til det fynske kulturliv. Når vi nu går sammen med amtet og måske senere andre kommuner, vil vi stå stærkere over for kulturministeren\", siger Jørgen Lund(V), der er formand for Kultur- og socialudvalget i Odense Kommune.

Fyns Amt og Odense Kommune har hidtil kæmpet hver for sig over for Kulturministeriet, når det gjaldt om at sikre Fyn kulturkroner.

Men da samarbejdet mellem kulturudvalgene i Fyns Amt og Odense Kommune de senere år er blevet forbedret har begge parter fundet det naturligt at indlede et samarbejde til gavn for Fyn.

Kulturelle fyrtårne
\"Vi håber da på længere sigt, at både Svendborg og andre kommuner går med i kulturaftalen. Det vil kun være en yderligere fordel for Fyn\", siger Jørgen Lund(V).

I kulturaftalen forpligter amtet og kommunen sig til at arbejde for kulturen på Fyn og udpege nogle kulturelle fyrtårne, der skal være lokomotiv for kulturen på Fyn.

Kulturaftalen skal løbe fra 2004 til 2007, og de første resultater skulle gerne kunne aflæses i finansloven for 2004.