I det fynske folks tjeneste

Fyn slipper af med endnu en ghetto

Boligområdet Solbakken bliver nu slettet for den officielle ghettoliste i Danmark. Det er dermed det andet boligområdet i Odense, der siden Februar er røget af ghettolisten.

05:43

1 af 2

I dag blev den nye ghettoliste fremlagt. Og der må være glæde at spore hos beboerne i Solbakken, der nu ikke længere har ghetto skiltet hængende over sig.

Dermed tilslutter Solbakken sig Korsløkkeparken, der tilbage i Februar 2014, også blev slettet fra listen.

Fyn er dermed nede på to områder, der er kategoriseret som særligt udsatte boligområder. Der er tale om Byparken/Skovparken i Svendborg og Vollsmose i Odense.

Her er de 5 kriterier

1. Andelen af 18-64 årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct.

2. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.

3. Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,70 pct. af beboere på 18 år og derover.

4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Fra 33 til 31 områder

På listen over særligt udsatte boligområder er der 31 områder mod 33 områder på den foregående liste pr. 1. februar 2014.

Faldet i antallet af områder på listen skyldes en positiv udvikling i antallet af dømte. Denne udvikling har medført at 7 områder er udgået af listen.

Til gengæld er 5 nye områder af forskellige årsager kommen ind på listen. Et af disse områder er med på listen for første gang, mens de fire øvrige tidligere har været på listen.

"Det er en rigtig god nyhed, at det nu ser ud til, at vi har knækket kurven. Regeringen har gjort en massiv indsats for at skabe gode boliger, tryghed og fællesskab i de udsatte boligområder, og den indsats ser nu ud til at virke," siger minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Faldet i antallet af områder på listen skyldes en positiv udvikling i antallet af dømte, men der kan også spores en positiv udvikling helt generelt i de udsatte boligområder i forhold til beskæftigelse og indkomst.

"Selv små forbedringer i antallet af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet gør en forskel. Det er det allervigtigste for et boligområde, at så mange af beboerne som muligt har noget meningsfyldt at stå op til om morgenen. Det gælder især de unge, og derfor vil vi også fortsat have fokus på praktikpladser, når vi renoverer boligområderne, " siger Carsten Hansen.

De 31 boligområder på listen har i alt 68.000 beboere.