Fyn som svineprojekt

Svineproduktion er ikke lig med stokroseidyl på landet, men derimod lig med en indtægtsgivende industri - derfor skal erhvervet behandles som industri. Det er et af forslagene fra to socialdemokratiske politikere.

Johannes Lundsfryd Jensen, der er folketingskandidat for Socialdemokraterne i Faaborg-Ærø-kredsen og Dan Jørgensen, der er medlem af Europaparlamentets miljøudvalg foreslår, at der nedsættes en kommission med repræsentanter både for miljøet, landsbyerne og landbruget, som kan udtænke, hvordan svineproduktionen bedst muligt varetager alles interesser.

- Vi bliver nødt til at sammentænke alle problematikkerne, så alle bliver hørt. Der skal være plads til både miljøet, landsbysamfundene og landbruget, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

- Det kan komme til at betyde, at svinefarmene placeres i zoner, sådan som man gør med industrien allerede, tilføjer han.

Kommunerne magter det ikke

Og det er nødvendigt at handle nu, hvor kommunerne overtager ansvaret fra amterne, så miljøproblemerne ikke eskalerer, mener Dan Jørgensen.

- Situationen er allerede af helvede til på Fyn nu, men når kommunerne fra i morgen 1. januar overtager ansvaret for at give tilladelser til udvidelser af svineproduktioner, så bliver problemet med svinelandbruget endnu større. De lokale politikere skal sidde og sige nej til at give tilladelser, som betyder nej til skatteindtægter. Det er svært. Derfor skal der være en overordnet politik, siger Dan Jørgensen.

- Vi er også nødt til at leve op til EU's miljøkrav fremover, og vi risikerer, at vi bliver nødt til at købe tilladelser tilbage, som allerede er givet, hvis vi ikke lever op til kravene. Og det er der kun skatteborgerne til at betale, siger Dan Jørgensen.

 

Fyn er perfekt

Johannes Lundsfryd foreslår at Fyn skal være stedet, hvor de sammentænkte ideer skal afprøves.

- Fyn har i forvejen en stor svineproduktion og mange landsbyer, så derfor er problemerne tæt inde på livet af mange fynboer i forvejen. Og derfor vil det være perfekt for eksempel at prøve at lave svinezoner her, siger han.