Fynbo bliver regionsdirektør

Amtsdirektør i Fyns Amt Niels Højberg bliver efter alt at dømme også administrativ leder i den ny Region Syddanmark.

-


Niels Højbjerg får toppost i den nye Region Syd

Amtsdirektør i Fyns Amt Niels Højberg bliver efter alt at dømme også administrativ leder i den ny Region Syddanmark.

Økonomiudvalgene i de fire amter, som lægges sammen til den ny region, vedtog onsdag enstemmigt at udnævne Niels Højberg til tovholder for arbejdet med at stable den ny region på benene.

Og selvom det formelt er det ny regionsråd, der skal ansætte den ny regionsdirektør, er beslutningen i dag efter alt at dømme ensbetydende med, at den fynske amtsdirektør får jobbet.