Fynbo fik erstatning efter 17 års kamp

Efter 17 års kamp har industriarbejder Carlo Jensen fra Stenstrup vundet en principiel sejr i Højesteret. Den nu 74-årige fynbo er blevet tilkendt en ekstra erstatning på omkring en halv million kroner efter en arbejdsulykke i 1985. Sagen kan få stor principiel betydning.

-

Efter 17 års kamp har industriarbejder Carlo Jensen fra Stenstrup vundet en principiel sejr i Højesteret. Den nu 74-årige fynbo er blevet tilkendt en ekstra erstatning på omkring en halv million kroner efter en arbejdsulykke i 1985. Sagen kan få stor principiel betydning.

Ulykkens skete da Carlo Jensen var ved at løfte en stor egetræskiste ned fra en lastbil. Kisten røg ud over bagsmækken, og den dengang 57-årige træindustriarbejder fik et voldsomt knæk i ryggen. Efterfølgende fik han stærke smerter, og Carlo Jensen kom aldrig på arbejde igen efter ulykken.

Ankede i 94
Efter adskillige sagsbehandlinger i Arbejdsskadestyrelsen og i Den Sociale Ankestyrelse fik Carlo Jensen ni år efter ulykken tilkendt en erstatning på 272.000 kroner. Han selv og fagforeningen var dog ikke tilfreds med størrelsen og ankede sagen til Højesteret.

Og nu har Højesteret givet Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Carlo Jensen medhold. Carlo Jensen får udbetalt erstatning for i alt syv år i stedet for et år, som landsretten mente.

Principiel afgørelse 
Afgørelsen betyder, at Carlo Jensen vil få udbetalt omkring en halv million kroner. Samtidig vil dommen ændre på domstolenes opfattelse af erhvervsevnetab og arbejdsulykker.

\"Afgørelsen i Højesteret danner grundlag for, at et ukendt antal sager kan genoptages i både TIB og andre fagforbund. Endnu er det umuligt at sige, hvor mange sager der kan blive tale om\", siger Peter Hougård Nielsen fra Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.