I det fynske folks tjeneste

Fynboer får svar: - Må jeg lade mit barn blive hjemme fra skole?

En rundspørge blandt de ti fynske kommuner viser, at langt de fleste forældre sender deres børn i skole efter genåbningen.

Da landet lukkede ned i midten af marts, vedtog Folketinget en ny bekendtgørelse, der gjorde det muligt at lukke de fynske skoler og etablere nødpasning til elever, der måtte have brug for det. Grafik: Michel Bondo Hansen

Som udgangspunkt skal børnene i skole.

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), da regeringen og Folketingets partier åbnede skolerne for de yngste folkeskoleelever i april.

FYNBOER FÅR SVAR

Hvad er reglerne, hvis man ikke ønsker at sende sit barn, der går i 7. klasse, i skole før sommerferien? 

– Ole Hansen

Siden da er også de ældre folkeskoleelever vendt tilbage til de fynske skoler. Og flere steder ligner elevernes nye hverdag endda en helt almindelig skoledag fra før coronakrisen

Men hvad er reglerne, hvis man som forælder alligevel ønsker at holde sit barn hjemme fra folkeskolen? Det spørgsmål sidder fynske Ole Hansen med, og derfor har han spurgt TV 2/Fyn.

Fravær skal begrundes sundhedsfagligt

Ifølge Børne- og Undervisningsministeret bliver alle elever registreret som ulovligt fraværende, hvis forældre vælger at holde deres børnene hjemme uden nogen lægefaglig begrundelse.

Læs også Fynboer får svar: - Hvorfor er jeg sendt hjem uden løn?

- Hvis elevens læge har vurderet, at eleven godt kan møde fysisk på skolen, og/eller at fraværet ikke er aftalt med skolens ledelse, vil eleven få fravær, siger Michael Plauborg Jensen, pædagogisk chef i Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, om de nye regler, der gælder alle fynske kommuner.

Hvis du eller dit barn er i særlig risikogruppe

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet kan man tage en snak med barnets læge, hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole. For de børn, der har et forløb på en børneafdeling, vil det være barnets børnelæge. Det kan for eksempel være, hvis man som forælder er i tvivl om, hvorvidt ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i skole, for eksempel hvis barnet er i et behandlingsforløb, hvor det anbefales at blive hjemme fra skole.

 

Hvis eleven deler bopæl med person, der er i risikogruppen, bør man også tage kontakt til sin læge for at få en konkret og individuel vurdering. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at man som udgangspunktet godt kan deltage i sociale sammenhænge, for eksempel komme i skole, hvis man bor i husstand med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg med corona.

 

Kilde: Børn- og Undervisningsministeriet. 

Elever kan modtage nødundervisning 

Tilhører dit barn til gengæld en risikogruppe, må du gerne holde dit barn hjemme. 

Da landet lukkede ned i midten af marts, vedtog Folketinget nemlig en ny bekendtgørelse, der muliggjorde en etablering af nødundervisning for de børn, der anbefales at blive hjemme. 

I den står der, at de elever, der efter en konkret og individuel vurdering, skal blive hjemme, skal modtage nødundervisning. Det kan for eksempel være virtuel undervisning.

Er der ingen lægefaglig begrundelse for at holde barnet hjemme, vil eleven ikke modtage nødundervisning. I en sådan situation er det op til den enkelte skoleleder at vurdere, om eleven undtagelsesvist har behov for supplerende undervisning eller anden faglig støtte. 

Reglerne om nødundervisning er midlertidige og vil blive ophævet, når der igen kan gennemføres undervisning som normalt på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Fynske forældre sender børnene i skole

Og det ser da også ud til, at langt de fleste forældre har sendt deres børn tilbage til hverdagen, efter de fynske skoler igen har budt alle klassetrin inden for.  

I de fleste fynske kommuner oplever de ikke en øget fraværsprocent blandt deres foleskoleelever. Det viser en rundspørge blandt kommunerne, som TV 2/Fyn har lavet.

I Svendborg Kommune er elevernes fravær stort set uændret fra før coronakrisen. Det fortæller Nanna Lohman, der er Skole- og Udannelseschef i Svendborg Kommune.

- Vi har gjort meget ud af få vores elever godt retur igen, og derfor har skolerne kommunikeret meget, så elever og forældre kan føle sig trygge. Vi har kun oplevet stor tillid til, at skolerne håndterer det sundhedsmæssige på god vis, siger hun.

Ifølge skolekonsulent i Nordfyns Kommune Ann Kathrine Qvist Eriksen er fraværet blandt eleverne på de nordfynske folkeskoler ikke heller ikke usædvanligt højt.

Læs også Insider: Fynboernes bedste tips til Fyn

Men flere elever bliver hjemme.

- I Nordfyns Kommune kan vi foreløbig se et meget svagt stigende fravær fra marts til maj i år. Vi antager, at det minimalt stigende fravær skyldes den usikkerhed, der særligt i starten af nedlukningen var i befolkningen, siger hun og fortsætter:

- Vi er bekendte med, at flere skoler fik henvendelser fra forældre om det der hedder ”ekstraordinær frihed” (fri fra skole, red.) til test for covid-19 lige inden nedlukningen.

Alle ti fynske kommuner varetager fjernundervisning af elever, der efter en konkret og individuel vurdering skal blive hjemme. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet vil fravær fra nødundervisning – hvad enten den foregår hjemme eller på skolen – ikke få konsekvenser for børnefamilieydelser.  

Er der noget, du undrer dig over under coronakrisen? Vi undersøger, hvad der ligger bag - og forsøger at finde et svar. Du kan stille dit spørgsmål her: