I det fynske folks tjeneste

Fynboer ikke glade for e-post

Fyn er blandt de områder i landet, hvor flest ønsker fritagelse fra at modtage digital post.

Siden 1. marts har det været muligt at søge om fritagelse fra modtagelse af digital post, og den mulighed har indtil videre i alt 8.225 fynboer benyttet sig af.

Det svarer til to procent af de næsten 406.000 fynboer over 15 år. På landsplan er 70.517 danskere blevet fritaget, og det svarer til 1,5 procent af befolkningen. Dermed ønsker flere fynboer end landsgennemsnittet fritagelse for modtagelse af digital post.

En digital postkasse er obligatorisk, da al kommunikation mellem borgere og offentlige myndigheder fra november bliver digital.

Men man kan altså søge om fritagelse, blandt andet hvis man ikke har adgang til en computer eller internetforbindelse, har et fysisk, sprogligt eller kognitivt handicap, er flyttet til udlandet, er hjemløs eller har haft svært ved at skaffe en NemID.

På Ærø har 224 mennesker søgt om fritagelse, og det svarer til næsten fire procent af borgerne over 15 år på øen, og dermed placerer Ærø Kommune sig, som det sted i landet, hvor tredjeflest har søgt om fritagelse.

Men også på Langeland og i Odense har langt flere end borgere end i resten af landet søgt om fritagelse. Den høje andel i Odense kan dog hænge sammen, at kommunen er frikommune, og derfor har gjort en særlig indsats for at gøre opmærksom på digital post.

Blandt dem, der har fået fritagelse, er der en klar overvægt af kvinder og ældre borgere.