Fynboer kommer hurtigere i arbejde

Jobcentrene på Fyn er blevet bedre til at få nye ledige hurtigt i arbejde ifølge en opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Hvis man lige er blevet arbejdsløs, er chancerne for at komme hurtigt i arbejde blevet lidt bedre på Fyn.

Det viser opgørelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, der hvert kvartal laver en vurdering af resultaterne på de kommunale jobcentre.

I både Svendborg og Odense kommer 36 % af de nye ledige nu i arbejde inden for tre måneder. Ved sidste opgørelse lå begge kommuner på 34 %.
På Ærø er det nu 46 %, der kommer hurtigt i arbejde, mod 40% ved sidste opgørelse. Kun Nordfyn er gået en smule tilbage.

Se tallene for de enkelte komuner i denne grafik:

Dansk Arbejdsgiverforening ønsker at sætte fokus på jobcentrenes indsats, fordi den har direkte betydning for den lokale vækst og for virksomhedernes mulighed for at finde kvalificerede medarbejdere.
Derfor giver organisationen også en vurdering med på vejen til de enkelte kommuner.

Næsten alle fynske kommuner får at vide, at der er plads til forbedringer på jobindsatsen med potentielle besparelser til følge. 

For eksempel mener DA, at Odense Kommune potentielt kan spare 141 mio. kr. på udgifterne til overførselsindkomster som følge af en større indsats med at få ledige i arbejde.

Kun Ærø Kommune får rosende ord med på vejen. Det hedder sig, at kommunen er den bedste i den fynske region til at få nyledige hurtigt i arbejde, og at kommunen har den højeste andel af kontanthjælpsmodtagerne, der er jobparate.