Fynboer på antidepressiv medicin

92 ud af 1000 fynboer tager antidepressiv medicin. Det gør Fyn til det sted i Danmark, hvor flest tager medicinen.

Målt i forbruget af antidepressiv medicin, er Fyn og Midtjylland de steder, med størst risiko for at blive deprimeret. Det skriver sundhed.dk.

Tal fra lægemiddelstyrelsen viser, at 92 ud af 1000 fynboer og 91 ud af 1000 midtjyder tager antidepressiv medicin. Til sammenligning tager blot 73 ud af 1000 antidepressiv medicin i hovedstaden. Men tallene er nærmere udtryk for, at der mangler ensretning i behandlingen af patienter, end at fynboerne er mere deprimerede end resten af landet.

- Der bør ikke være regionale forskelle på, hvordan vi behandler folks sygdomme. Og derfor vil vi meget gerne have nogle nationale kliniske retningslinjer, så det bliver nogenlunde ens over hele landet, siger Praktiserende Lægers Organisations formand, Henrik Dibbern til sundhed.dk.

Kim Brøsen, der er professor på Syddansk Universitet mener heller ikke, at der burde være så store regionale forskelle i et lille land som Danmark.

- Det er ikke sådan, så der er dobbelt så mange deprimerede i Region Syddanmark end andre steder i landet. Efter min mening skyldes de store forskelle, at lægerne ikke er skarpe nok til at få stillet den rigtige diagnose og vælge det rigtige lægemiddel til patienterne. Og det undergraver tilliden til, at det foregår på et videnskabeligt grundlag, siger Kim Brøsen.

Sundhedsstyrelsen afviser

Sundhedsstyrelsen afviser dog, at lægerne udskriver medicin på et ikke-lægefagligt grundlag.

- Vi ved ikke, om der er tale om under- eller overbehandling. Der kan være mange årsager til forskellene, og det er vanskeligt at komme med et enkelt bud. Det kan eksempelvis være, at adgangen til psykiatere er begrænset i et bestemt område af landet. Men vi vil selvfølgelig holde øje med udviklingen, nu vi er blevet gjort opmærksomme på forskellene, siger Anne Mette Dons, som er chef for tilsyn og patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen.