I det fynske folks tjeneste

Fynboer pendler flittigt

Fynboerne pendler mere og længere. Omkring en trediedel af fynboerne krydser en kommunegrænse for at komme på arbejde hver dag.

Fynboerne pendler i gennemsnit 19,2 kilometer fra bopæl til arbejde

I 2007 pendlede fynboerne i gennemsnit 19,2 kilometer fra bopæl til arbejdsplads. Det er en kilometer mere end i 2006.

Det fremgår af en vækstredegørelse fra Region Syddanmark.

Den viser også, at fynboerne i gennemsnit pendler en kilometer mere end folk i den jyske del af Region Syddanmark.

De fleste fynboer pendler til arbejde i Odense. Odense og Kerteminde kommuner er de eneste fynske kommuner, der har flere arbejdspladser end beskæftigede borgere.

I Kertemindes tilfælde skyldes det, at Lindøværftet ligger i denne kommune.

Langelænderne er dem, der pendler længst - nemlig 47 kilometer om dagen.

Læs vækstredegørelsen her