I det fynske folks tjeneste

Fynboer skal lære førstehjælp når de tager kørekort

Fynboer, der skal tage kørekort, skal fra årskiftet ikke kun lære at køre bil - de skal også lære førstehjælp. Næste år tilbydes samtlige 3500-4000 fynboer, der skal tage kørekort samtidig et seks timers gratis førstehjælpskursus.

-

Fynboer, der skal tage kørekort, skal fra årskiftet ikke kun lære at køre bil - de skal også lære førstehjælp. Næste år tilbydes samtlige 3500-4000 fynboer, der skal tage kørekort samtidig et seks timers gratis førstehjælpskursus.

Bag initiativet står ASF-Dansk Folkehjælp, der i samarbejde med Dansk Kørerlærer-Union planlægger et forsøgsprojekt i Fyns Amt med titlen \"Intet kørekort-uden førstehjælp\".

Ideen med projektet, der foreløbig støttes med 750.000 kroner af Fyns Amt, er at bane vejen for en politisk beslutning om landsdækkende at tilbyde førstehjælpskurser i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Flere lærer førstehjælp
Hvert år får omkring 50.000 danskere kørekort, og hvis de samtidig gennemgik en førstehjælpsuddannelse, ville det årligt næsten fordoble antallet af personer, som lærer førstehjælp, fastslår generalsekretær Klaus Nørlem, ASF-Dansk Folkehjælp.

- Derfor ser vi kørekortuddannelsen som det bedste sted også at gennemføre førstehjælpskurser, siger Klaus Nørlem.

I dag er det kun mellem 5 og 10 procent af danskerne, som ved, hvordan man yder førstehjælp. Det er langt færre end i de lande, vi normalt sammenligner os med.

ASF-Dansk Folkehjælp arbejder derfor med, hvordan kendskabet til førstehjælp udbredes bedst muligt. Og her kommer køreaspiranterne ind i billedet.

Skeptiske kørelærere
Trods arbejdstitlen for projektet er formanden for Dansk Kørerlærer-Union, Erling Hansen, ikke umiddelbart stemt for, at førstehjælpsundervisningen skal gøres obligatorisk for at få et kørekort.

I så fald skal det i hvert fald ske ved, at førstehjælpsdelen kobles til kørekortet uden om kørelæreren, understreger han.

- Jeg mener ikke, at det kan stoppes ind i vores undervisning, der i forvejen er meget presset med en masse bureaukrati, siger Erling Hansen til Ritzau.

På et møde i september skal ASF-Dansk Folkehjælp, kørelærerne og Fyns Amt nærmere drøfte, hvordan projektet skal køre.

Arbejdet har været i gang i et år, og tilbage står alene detailplanlægningen af den administrative del og den konkrete udmøntning af arbejdsopgaver.

Færre dødsfald og færre ulykker
Hvert år impliceres 50.000 danskere i trafikulykker, 5000 kvæstes alvorligt, og i omkring 500 tilfælde ender ulykken med dødelig udgang.

Det tal kan nedbringes ved at uddanne befolkningen i førstehjælp. Såvel svenske som norske undersøgelser dokumenterer, at ulykker med dødelig udgang kan bringes ned med hele 20 procent, hvis de tilskadekomne modtager korrekt livreddende hjælp i de livsvigtige minutter, inden den professionelle hjælp når frem.

Derfor er der god grund til at udbrede kendskabet til førstehjælp, mener Dansk Kørelærer-Union.

- Førstehjælpskurser kan måske også være med til at motivere nye bilister til at tænke over deres egen hastighed i trafikken og dermed bibringe dem en forståelse for, at høj hastighed øger risikoen for ulykker, siger Erling Hansen.

Nyuddannede bilister har en højere skadesfrekvens end andre. Derfor vil de oftere komme i situationer, hvor førstehjælp kan redde menneskeliv eller forebygge omfanget af skader og men, påpeger han.
/ritzau/