I det fynske folks tjeneste

Fynboer sure over offentlig transport

Flertallet af fynboerne er utilfredse med den offentlige transport, og et meget stort flertal mener ikke, det er rimeligt, at priserne på offentlig transport stiger yderligere.

-

Flertallet af fynboerne er utilfredse med den offentlige transport, og et meget stort flertal mener ikke, det er rimeligt, at priserne på offentlig transport stiger yderligere.

En undersøgelse foretaget af Wilke Markedsanalyse viser, at 43,1 procent af fynboerne ikke synes den offentlige transport er tilstrækkeligt god, mens 42,9 procent er godt tilfreds.

Undersøgelsen viser også, at 84,9 procent af fynboerne mener, det er urimeligt, at priserne på transport stiger. Kun 11,7 procent synes, det er i orden.

42,4 procent vil ikke affinde sig med at den offentlige transport bliver forringet, hvis priserne skulle sættes ned. Det vil 40,3 procent gerne være med til.