Fynboerne drikker mest sprut

Ny statistik over danskernes forbrugsmønstre viser, at fynboerne bruger mere af lønnen til køb af alkoholiske drikke end borgerne i samtlige landets andre amter. Fynboerne køber faktisk mere end dobbelt så meget alkohol som dem, der køber mindst.

-

Ny statistik over danskernes forbrugsmønstre viser, at fynboerne bruger mere af lønnen til køb af alkoholiske drikke end borgerne i samtlige landets andre amter. Fynboerne køber faktisk mere end dobbelt så meget alkohol som dem, der køber mindst.

For første gang har Danmarks Statistik gjort et forsøg på at lave en samlet belysning af de geografiske forskelle i forbrug, indkomst og en række andre forhold.

Fyn topper med alkohol

Mens fynboerne generelt ligger lunt i midten af feltet hvad angår forbrug af de fleste andre varer, placerer ø-amtet sig i top med hensyn til forbrug af alkoholiske drikkevarer.

I følge statistikken bruger hver fynsk husstand 4.535 kroner på alkoholiske drikke om året. Nærmeste \"konkurrent\", Frederiksborg Amt, tegner sig for et forbrug på 4.132 kroner pr. husstand. Fynboerne drikker altså for godt 400 kroner mere sprut end folk i Nordsjællands whiskybælte.

Det laveste forbrug findes i Sønderjyllands Amt. Her er tallet 2.260 kroner pr. husstand - eller omtrent det halve af fynboernes forbrug.

Møbler og biler

Fynboerne har åbenbart også noget med møbler, boligudstyr og gulvtæpper. Her bruger hver hustand 4.633 kroner, kun overgået af Frederiksborg Amt med et forbrug på 5.522 kroner.

Også når det gælder køb af transportmidler, dvs. bil, knallert, cykel o.a., har fynboerne tegnebogen fremme. Et forbrug hertil på 13.260 kroner pr. husstand giver Fyn en tredieplads efter Vestsjællands og Nordjyllands Amt.

Et gran salt

Som al statistik skal også denne tages med visse forbehold. Tallene bygger på en stikprøveundersøgelse foretaget mellem 1998 - 2000, hvor 2.715 husstande deltog.

Husstandene blev interviewet og har i en periode ført regnskab over deres udgifter. De oplysninger har Danmarks Statistik så sammenholdt med oplysninger, de i forvejen rådede over.

Det begrænsede antal deltagere betyder bl.a. at visse dele af landet slet ikke er repræsenteret. Derfor er opgørelsen præget af en vis usikkerhed.