I det fynske folks tjeneste

Fynboerne er blevet mere trygge igen

Ifølge den årlige tryghedsundersøgelse fra Politiet er fynboerne blevet mere trygge igen, efter der i 2017 var et markant fald i tallene.

Politiets tryghedsundersøgelse viser, at fynboerne er blevet tryggere. Foto: Sydøstjyllands Politi

88,2 procent af fynboerne svarer, at de overordnet set føler sig trygge, der hvor de bor. Ifølge den tryghedsundersøgelse som politiet laver for alle politikredse, så er det tal steget med 4,4 procentpoint siden sidste år. 

Tallet var i 2013, da de første gang lavede undersøgelsen på 88,5 procent. I 2017 tog den et nøk nedad til 85,7 procent, og det tal er nu på vej opad igen. 

- Det kan jeg kun være yderst tilfreds med. Vi lægger os hver eneste dag i selen for at skabe en positiv udvikling sammen med vores mange gode samarbejdspartnere i politikredsen. Samtidig viser kriminalitetsbilledet heldigvis også, at der er rigtig god grund til at føle sig grundlæggende tryg i vores politikreds. Jeg tror, at den megen fokus på nærhed og tryghed er med til at løfte den oplevede tryghed. Efter nytår skal vi drøfte tryghedsundersøgelse med borgmestrene i Kredsrådet, og forhåbentlig kan vi sammen fortsætte den gode udvikling, siger politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

I Vollsmose er tallet en anelse anderledes. Her befinder det sig nede på 65,3 procent, men er alligevel steget med 5,5 procentpoint i forhold til sidste år. 

- Jeg er ikke i tvivl om, at samarbejdet med blandt andre Odense Kommune om at sige ’Nej til Bander’ har haft en stor betydning og bidraget til, at borgerne oplever det tryggere at være beboer både i Vollsmose og i Odense. Efter Black Army nedlagde sig selv, så har vi ingen synlige bander i politikredsen. ’Nej til bander’ gav mulighed for en nær og god dialog med borgerne, og jeg tror også, at det er den vi høster frugterne af nu, siger Arne Gram, der understreger, at Fyns Politi fortsat følger udviklingen på dette område tæt. 

2017 faldt trygheden og tilliden

Tilliden til politiet er også steget. Fælles for alle tre fremhævede tal er, at de er steget igen efter et markant nøk nedad i 2017. En del af forklaringen herpå kan måske være, at Black Army i efteråret 2017 blev opløst. I 2018 blev politiet også synligere i gadebilledet, da de begyndte at rulle ud med deres mobile politistationer.

- Det er en positiv udvikling, jeg glæder mig over. Jeg håber, at de mange tiltag i udspillet ’Nærhed og tryghed’ vil hjælpe med at øge tilliden endnu mere. Vi kører allerede flittigt med den mobile politistation, og mange af øvrige projekter, der skal øge nærheden og trygheden, vil blive rullet ud i politikredsen i løbet af de kommende måneder. Der skal ikke herske tvivl om, at vi vil arbejde hårdt for at opretholde borgernes store tillid og det høje trygshedsniveau i politikredsen, siger Arne Gram. 

Du kan selv læse hele tryghedsundersøgelsen her.