I det fynske folks tjeneste

Fynboerne sviner med affald

Fynboerne har ingen respekt for miljøet. De smider affald i både parker, skove og langs vejkanten.

-

Fynboerne har ingen respekt for miljøet. De smider affald i både parker, skove og langs vejkanten.

Søndag kunne TV 2/FYN fortælle om hvordan de fynske strande bliver klistet til med ispapir, tomme flasker og deslige. Men det er ikke blot på strandene, at fynboerne sviner.

Hver dag bliver der samlet bjerge af affald op fra veje, parker og skove.

- Det er alt fra bygningsmaterialer til bleer og køkkenaffald, siger Niels Madsen, der er vejmand hos Fyns Amt.

Moralen hos fynboerne er simpelthen for dårlig. I foråret kørte Fyns Amt en større kampagne rettet mod vejsvinene. En kampagne,  der skulle højne moralen hos bilisterne.

- Det her er simpelthen et adfærdsspørgsmål. Desværre tror jeg ikke kampagnen har den effekt som vi håbede på. Det er nok et langt sejt træk der skal til for at få folk til at ændre adfærd, siger Poul Weber, der er formand for amtet trafik- og miljøudvalg.