Fynboerne vil have færre kommuner

Fynboerne er overvejende positive over for kommunesammenlægninger. En ny meningsmåling fra TeleScobe viser at 44 % af fynboerne mener at det ville være en fordel at slå de fynske kommuner sammen til 11 storkommuner. Kun 27 % mener at det ville være en dårlig løsning.

-

Fynboerne er overvejende positive over for kommunesammenlægninger. En ny meningsmåling fra TeleScobe viser at 44 % af fynboerne mener at det ville være en fordel at slå de fynske kommuner sammen til 11 storkommuner. Kun 27 % mener at det ville være en dårlig løsning.


Bedre økonomi i storkommuner
Det er især frygten for, hvorvidt de små kommuner kan klare sig økonomisk fremover, der angives som argument for kommunesammenlægninger. De fynboer som er positivt indstillet over for sammenlægning håber på en bedre ressourceudnyttelse i storkommunerne. Det kan betyde flere penge til social service eller mindre kommunalskat.


Mange peger på Langeland
De tre langelandske kommuner er specielt i skudlinien, når fynboerne skal pege på en oplagt sammenlægning. Langeland har en notorisk dårlig økonomi og alle tre kommuner har store underskud på kommunalbudgettet.


Skeptikere frygter manglende nærhed
Men der er også fynboer, der  ikke mener at sammenlægninger ville være en fordel. Flere af dem angiver at de store kommuner kommer til at mangle den nærhed og fleksibillitet, som idag kendetegner de små kommuner.