I det fynske folks tjeneste

FynBus fastholdt passagererne

Trods takststigninger har FynBus som et af de eneste trafikselskaber i landet haft passager- fremgang siden 1998.

-

Trods takststigninger har FynBus som et af de eneste trafikselskaber i landet haft passagerfremgang siden 1998.

Eneste undtagelse er i 2002, hvor en markant højere afgift på diesel medførte en rekordstor takststigning på 8,7 procent.

-Resultatet er bemærkelsesværdigt, fordi en ny undersøgelse af udviklingen i passagertallet fra 1998 til 2002 ellers viser, at der er en tæt sammenhæng mellem taksterne og antallet af passagerer,\" siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber.

Det er ni trafikselskaber og amter uden for hovedstadsområdet, herunder Fyns Amt, som har kulegravet udviklingen fra 1998 til 2003 for at finde en forklaring på de senere års passagerflugt.

Svaret foreligger nu i en rapport, og det er ret entydigt: Når benzinen bliver billigere, og taksterne stiger, så vinder bilen over bussen. Det samlede passagertal i de ni amter har været faldende siden 2000, hvor busselskaberne kørte med knap 126 mio. passagerer. I 2003 var der kun 120 mio. passagerer, et fald på 4,5 procent. Fra 2002 til 2003 er passagertallet faldet yderligere med ca. 3 mio. passagerer svarende til et fald på ca. 2,5 procent.

Fyn modsat
Ser man isoleret på Fyn er udviklingen lige modsat. Trods generelle takststigninger i hele perioden på op til 6,3 % har FynBus haft passagerfremgang hvert år.

Eneste undtagelse er i 2002, hvor en takststigning på 8,7 % blev efterfulgt af et passagerfrafald på ca. 6 %.

-Vi har i hele perioden satset offensivt, og foretaget de nødvendige, løbende småjusteringer. Hvis en tur kørte med for få passagerer, så blev den lukket. Til gengæld har vi indsat en række nye ture hvert år, hvor vi kunne se, at der var behov. Denne tilpasning af ruterne til det faktiske behov har vist sig at være rigtig,\" siger formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber.