Fyns Amt beder socialministeren om hjælp

Fyns Amt beder nu socialministeren om lov til at kassere sociale opholdsteder på grund af politiske eller moralske årsager. I dag må amtet kun tage pædagogiske og økomiske hensyn.

-

Fyns Amt beder nu socialministeren om lov til at kassere sociale opholdsteder på grund af politiske eller moralske årsager. 


Baggrunden for henvendelsen til socialminister Henriette Kjær(K), er at amtet er blevet kritiseret for at give Tvind tilladelse til at drive et socialpædagogisk opholdssted for belastede unge på Nakkebølle Sanatorium i Faaborg.


Ingen politiske hensyn
Men i følge formanden for Social- og Psykiatriudvalget
Ib Dalsfledt (DF) har amtet ingen muligheder for at afvise Tvind som behandlingssted, selvom Tvind samtidig er i myndighedernes søgelys for ulovlige pengetransaktioner.


I følge serviceloven må amterne kun tage pædagogiske og økonomiske hensyn, når de vurderer om en institution skal have en autorisation.


Sammen med amtsrådsmedlem Pernille Weiss vil udvalgsformanden bede socialministeren om at vurdere, om amtet også må inddrage fx politiske og moralske hensyn, når amtet skal vurdere om en institution skal have en tilladelse.