I det fynske folks tjeneste

Fyns Amt i offensiv

Fyns Amts ansatte forbereder sig på fremtiden i en ny syddansk storregion. Derfor vil der allerede nu blive sat fokus på, hvordan de ansatte skal forholde sig til blandt andet ansættelsesforhold og opgaver.

-

Fyns Amts ansatte forbereder sig på fremtiden i en ny syddansk storregion.
Derfor vil der allerede nu blive sat fokus på, hvordan de ansatte skal forholde sig til blandt andet ansættelsesforhold og opgaver.

Det udtaler Hovedudvalget i Fyns Amt i en pressemeddelelse.
Hovedudvalget er amtets øverste udvalg for medindflydelse.

I Hovedudvalget er der enighed om, at der skal tages hensyn til de enkelte ansatte, så de både får valgmuligheder og fortsatte udfordringer i den overgangsfase, der venter.

Hovedudvalget vil også tage kontakt til de kommende samarbejdspartnere i Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter.