Fyns Amt imod fredning af Kongens Have

En udvidelse af Odense Teater ind i Kongens Have kom torsdag et lille stykke nærmere, da politikerne i Fyns Amt afviste at bakke op om et fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Fyns Amt mener ikke, at haven repræsenterer en kulturarv.

-

En udvidelse af Odense Teater ind i Kongens Have kom torsdag et lille stykke nærmere, da politikerne i Fyns Amt afviste at bakke op om et fredningsforslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Fyns Amt mener ikke, at haven repræsenterer en kulturarv.

Med beslutningen fra Fyns Amt er både Amtet og Odense Kommune enige om at gå imod fredningsønskerne for Kongens Have.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst fredningssagen over for Det regionale Fredningsnævn efter Odense Teaters ønske om at udvide teaterhuset et stykke ind i den gamle have.

Ingen kulturarv
\"Vi mener ikke, at Kongens Have repræsenterer en kulturarv. Det er en gammel have, men den har forandret sig løbende i flere hundrede år, og en udvidelse af Odense Teater vil ikke få voldsom indvirkning på haven\", siger Poul Weber(V), formand for Fyns Amts Trafik- og Miljøudvalg.

Danmarks Naturfredningsforening tager blot amtets afgørelse til efterretning.

Fredning fortsat mulig
\"Det havde selvfølgelig været godt, hvis amtet havde støttet vores fredningssag, men omvendt er der masser af eksempler på, at fredningsnævnet freder et område, selvom både amt og kommune er imod\", siger Poul Henrik Harritz, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Odense Teater ønsker at opføre en tilbygning til teatret  nord for den nuværende teaterbygning. Formålet med udvidelsen er at samle de fire scener under samme tag, og samtidig få skuespillerskolen knyttet tættere til Fyns Amts største kulturinstitution.