Fyns Amt lover hurtigere sagsbehandling til landbruget

De fynske svineproducenter kan fremover se frem til kortere ventetid, når amtet skal behandle deres ansøgninger om udvidelser. Et næsten enigt amtsråd bilagde mandag svinestriden og vedtog et nyt sæt spilleregler, der skal gøre behandlingen af ansøgningerne hurtigere og mere ensartet.

-

De fynske svineproducenter kan fremover se frem til kortere ventetid, når amtet skal behandle deres ansøgninger om udvidelser. Et næsten enigt amtsråd bilagde mandag den månedlange svinestrid og vedtog et nyt sæt spilleregler, der skal gøre behandlingen af ansøgningerne hurtigere og mere ensartet.


Svinestrid bilagt


Efter flere måneders strid mellem højre og venstre i Amtsrådet om amtets behandling af de fynske svineproducenter, er der nu lagt op til borgfred. Bortset fra Finn Kongsgaard(DF) godkendte et samlet amtsråd mandag et nyt grundlag, der skal afgøre hvornår amtet skal kræve VVM-redegørelser.


Langtrukken sagsbehandling


Fyns Amt er det amt i landet, der har modtaget suverænt flest ansøgninger om udvidelser af svinebesætningerne.


I alt 170 landmænd har søgt amtet om lov til at udvide deres husdyrbesætning. Det svarer til at forvaltningen har modtaget én ansøgning pr. arbejdsdag og det har medført meget lange sagsbehandlingstider for den enkelte svineproducent.


Men sagsbehandlingstiden har også været langtrukken, fordi politikerne i Trafik- og Miljøudvalget har sagsbehandlet de fleste sager på grund af usikkerhed om reglerne.


Faste regler


Det nye administrationsgrundlag betyder, at amtet nu får faste regler, der skal afgøre hvornår det er nødvendigt at iværksætte de tidskrævende VVM-redegørelser.


Det betyder, at mange ansøgninger kan afgøres administrativt, og politikerne i udvalget får klare regler at træffe afgørelserne ud fra. Begge ting skulle gerne resultere i korte sagsbehandlingstid, og dermed bedre service over for de fynske landmænd.


Administrationsgrundlaget betyder at politikere og embedsmænd får faste retningslinjer for hvor meget en svineproducent må belaste grundvand, overfladevand og den omkringliggende natur. Samtidig bliver det fastslået, hvor meget en svinefarm må lugte og støje.