Fyns Amt på engelsk

Fyns Amt udvider nu sit internationale engagement med en engelsksproget hjemmeside. Her præsenteres amtet ved idylliske billeder og korte artikler om dets opgaver som for eksempel sygehuse, kultur og busdrift.

-

Fyns Amt udvider nu sit internationale engagement med en engelsksproget hjemmeside. Her præsenteres amtet ved idylliske billeder og korte artikler om dets opgaver som for eksempel sygehuse, kultur og busdrift.

\"Den nye hjemmeside skal være med til at styrke den samlede markedsføring af amtet i udlandet over for nuværende og kommende samarbejdspartnere. Desuden vil vi gerne give engelsktalende borgere i Danmark bedre mulighed for at skaffe sig relevant information om amtet og vores opgaver,\" siger amts-borgmester Jan Boye.