Fyns Amt parat til at købe vådområde

Usikkerhed om naturprojekt, selvom Fyns Amt tilbyder ejerne af vådområde på Langeland at købe jorden til handelsprisen. Landmændene kan nemlig ikke finde erstatningsjord i nærheden.

-

Usikkerhed om naturprojekt, selvom Fyns Amt tilbyder ejerne af vådområde på Langeland at købe jorden til handelsprisen. Landmændene kan nemlig ikke finde erstatningsjord i nærheden.


Fyns amt er parat til at købe 68 hektar i og omkring vådområdet, Nørreballe Nor på Sydlangeland, for at omdanne det til en sø og våd eng.


Efter reglerne i Vandmiljøplan 2 kan amterne tilbyde lodsejerne en erstatning på 25.000 kroner pr. hektar. Erstatningen gives, fordi ejerens brugsret bliver begrænset, mens han fortsat ejer den.


Men 25.000 kroner pr. hektar har vist sig at være alt for lidt, og det er ikke hidtil lykkedes at få fynske landmænd til at gå med i projekter for den erstatning.


I det langelandske projekt indgår naturgenopretning. Det udløser penge fra EU og gør det muligt for Fyns Amt at købe jorden til markedsprisen, 85.000 kroner pr. hektar.


Alligevel er det usikkert om projektet kan gennemføres. Selvom tilbuddet om køb er særdeles attraktivt, kniber det nemlig med at skaffe ny landbrugsjord i nærheden. Det betyder, at landmænd, der har tænkt sig at fortsætte med deres bedrift, bliver nødt til at sige nejtak.


\"Dermed kan projektet ikke gennemføres, for det er jo helt på frivillig basis,\" siger Verner Hastrup Petersen, Fyns Amt, til TV2/FYN.