Fyns Amt sender klage over Musholm Lax

Politikerne i Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg opfordrer nu Miljøstyrelsen til at udsætte tilladelsen til at havdambruget Musholm Lax ved Sjælland får tilladelse til en drastisk udvidelse af driften. Fyns Amt frygter at tilladelsen vil øge forureningen af Storebælt.

-

Politikerne i Fyns Amts Trafik- og miljøudvalg opfordrer nu Miljøstyrelsen til at udsætte tilladelsen til at havdambruget Musholm Lax ved Sjælland får tilladelse til en drastisk udvidelse af driften.

Selvmodsigende
Poul Weber(V) kalder det selvmodsigende, at Fyns Amt kæmper for at begrænse forureningen fra landbrug og byer, mens en enkelt virksomhed får tilladelse til at udvide udledningen af kvælstof.

Musholm Lax, der opdrætter Laks i bure i havet ud for Kørsør, fik sidste år i februar tilladelse til at etablere endnu et havbrug af Vestsjællands Amt.

Havbruget vil øge udledningen af kvælstof i Storebælt med 50 tons kvælstof årligt. Efter udvidelsen vil Musholm Lax udlede to en halv gange så meget kvælstof som rensningsanlæggene fra Munkebo, Nyborg og Kerteminde tilsammen. Alligevel har Miljøstyrelsen udsendt en foreløbig godkendelse af udvidelsen.

Sagen op i folketinget
Både fiskere og naturfredningsforeningen har klaget over tilladelsen fra Vestsjællands Amt. Og nu siender Fyns Amt en såkaldt \"stille protest\" for at få Miljøstyrelsen til at genoverveje sin beslutning.

I Folketinget har SFs miljøordfører, Jørn Jespersen, i denne uge stillet spørgsmål til miljøministeren om sagen. Han spørger blandt andet, om den øgede udledning fra Musholm Lax skal modsvares af mindre udledning fra renseanlæg, landbrug og kraftværker.