Fyns Amt skærer ned på psykiatriske tilbud

Fyns Amt lægger nu op til at skære drastisk ned på en række socialpsykiatriske tilbud på Fyn. Institutionerne har alt for mange ledige pladser, fordi de fynske kommuner er tilbageholdende med at bruge amtets tilbud. Flere medarbejdere risikerer at blive fyret.

-

Fyns Amt lægger nu op til at skære drastisk ned på en række socialpsykiatriske tilbud på Fyn. Institutionerne har alt for mange ledige pladser, fordi de fynske kommuner er tilbageholdende med at sende brugere til amtets tilbud. Flere medarbejdere risikerer at blive fyret.

De tre opholdssteder, der skal skæres ned på, er Huset Nyborg, Det Hvide Hus i Middelfart og Kollegiet Teglgårdsparken ligeledes i Middelfart.

Alle tre institutioner har kørt med underbelægning hele 2004, og nu skrider amtet ind.

- Vi har ikke råd til at have overkapacitet af personale på disse institutioner, så hvis de fynske kommuner ikke vil bruge vores tilbud, så indretter vi os efter det, siger formanden for Fyns Amts Social- og psykiatriudvalg, Ib Dalsfledt (løsgænger).

Huset Nyborg og Det Hvide Hus i Middelfart er dagtilbud til personer med psykiske problemer. Huset Nyborg skal skæres ned fra 21 til 17,5 pladser, og Det Hvide Hus skal normeres ned fra 24,5 til 21 fuldtidspladser. Kollegiet Teglgårdsparken, der er et botilbud til personer med sindslidelser, skal efter planen beskæres med fem pladser.

- Mange kommuner har oprettet egne tilbud til denne gruppe mennesker på deres støttecentrer, og derfor er det naturligt, at Fyns Amt indretter sig efter behover for behandlingskapacitet, siger Peter Bloch-Sørensen, der er forstander på Kollegiet Teglgårdsparken.

På Kollegiet Teglgårdsparken risikerer fem medarbejdere at miste deres job, og på de to andre institutioner skal medarbejderstaben reduceres med 1 fuldtidsstilling.