Fyns Amt standser larmende vindmøller

Naboerne til tre støjende vindmøller på Render Mark i Tommerup kan nu ånde lettet op. Fyns Amt mistede torsdag tålmodigheden med vindmøllerne, og besluttede, at de tre møller skal lukkes ned omgående.

-

Naboerne til tre støjende vindmøller på Render Mark i Tommerup kan nu ånde lettet op. Fyns Amt mistede torsdag tålmodigheden med vindmøllerne, og besluttede, at de tre møller skal lukkes ned omgående.

Naboerne til møllerne på Render Mark har siden januar i år klaget over larmen fra de tre vindmøller.

Forsøger støjdæmpning
Producenten af møllerne, NEG Micon, har foretaget test ved vindmøllerne, og har erkendt at støjgrænserne ikke overholdes. Sammen med vindmølledeveloperen Jysk Vindkraft A/S forsøger NEG Micon i øjeblikket, at  støjdæmpe vindmøllerne med såkaldt blygummi på vingerne og ekstra vægt i toppen af mølletårnet.

Men lige meget hjælper det. Fyns Amts Teknik- og miljøudvalget havde til mødet torsdag ikke modtaget en støjmåling og dokumentation for en løsning på støjproblemerne, og besluttede derfor, at de tre larmende vindmøller på Render Mark øjeblikkeligt skal standses.

Vil fortsætte målingerne
Hos NEG Micon er man dog ikke umiddelbart indstillet på at følge amtets krav om en lukning. NEG Micon kan ikke færdiggøre støjmålingerne, hvis ikke møllerne får lov at køre videre, lyder argumentet.

\"Vi går ud fra, at amtet i samarbejde med NEG Micon vil sikre, at disse målinger gennemføres således, at møllerne kan kører inden for de fastsatte grænseværdier", siger Torsten Klein Mikkelsen, afdelingschef i Jysk Vindkraft A/S.