Fyns Amt stopper arbejde med giftgrunde

Fyns Amt har indstillet kortlægningen af nye giftgrunde på Fyn, fordi en ny rapport viser, at det alligvel ikke kan betale sig at oprense de forurenede grunde.

-

Fyns Amt har indstillet kortlægningen af nye giftgrunde på Fyn, fordi en ny rapport viser, at det alligvel ikke kan betale sig at oprense de forurenede grunde.

Det er en ny rapport fra Embedslægen i København, der sætter spørgsmålstegn ved om det er nødvendigt at bruge 700 millioner kroner årligt på at kortlægge og oprense giftgrunde herhjemme.

Konklusionen er opsigtsvækkende.
Lægerne konkluderer, at risikoen for at dø af kræft er 37 gange så stor ved blot at trække vejret i København som ved at være i berøring med jord, der er forurenet med bly eller tjære. Desuden er risikoen for at få kræft af den mad vi spiser fire gange større.

På Fyn har amtet allerede taget konskvensen af rapporten og har valgt at indstille kortlægningen af forurenede grunde.

Formanden for Amtets- teknik og miljøudvalg Poul Weber siger i dag til TV 2/FYN, at han frygter, at mange millioner kroner kan vise sig spildte.

Poul Weber har nu bedt miljøstyrelsen gå ind i sagen.