Fyns Amt støtter film-projekt med 6,75 mio kroner

Det sydfynske film-projekt FilmFyn - der skal lokke filmproduktion til Sydfyn - vil få bevilget 6,75 mio kroner fra amtet, hvis amtsrådet følger økonomiudvalgets indstilling.

-

Det sydfynske film-projekt FilmFyn - der skal lokke filmproduktion til Sydfyn - vil få bevilget 6,75 mio kroner fra amtet, hvis amtsrådet følger økonomiudvalgets indstilling.

FilmFyn vil i perioden 2002 - 2006 have omkostninger og administration til 27,8 mio. kroner.

12,5 mio. kroner skal komme fra mål2-midlerne - midler der kommer fra EU til særligt udsatte områder. 6,25 mio. kroner skal komme fra amtet, 6,25 mio. kroner skal komme fra de ni sydfynske mål2-kommuner og de sidste 2,8 millioner kroner kommer fra aktiesalg og fra Producentforeningen.

Udover de 6,25 mio. kroner amtet betaler skal amtet bruge 150.000 kroner til aktiekøb i FilmFyn.