Fyns Amt til Vollsmose næste år

Fyns Amts udflytningsplaner til Egeparken i Vollsmose er nu klar. Amtet vil til august næste år flytte to hele forvaltninger til de nye lokaler på toppen af en boligblok i Vollsmose. I alt 270 amtsmedarbejdere får arbejdsplads på den nye amtsgård.

-

Fyns Amts udflytningsplaner til Egeparken i Vollsmose er nu klar. Amtet vil til august næste år flytte to hele forvaltninger til de nye lokaler på toppen af en boligblok i Vollsmose. I alt 270 amtsmedarbejdere får arbejdsplads på den nye amtsgård.

Ombygningen af Egeparken 2-14 begynder til foråret og ventes at vare omkring et år. Højhusets to øverste etager vil blive bygget om, og derudover vil der blive bygget en ny 9. etage og en ny halv 10. etage. Derudover vil der blive bygget ankomsthal og elevator til amtsgården på toppen af huset i Egeparken.

Udflytningen sker fordi Fyns Amt har pladsproblemer på sine nuværrende adresser. Men amtet har også valgt udflytningen til Vollsmose, fordi Fyns Amt ønsker at bidrage til en positiv udvikling i Vollsmose.

Uopsigelig lejekontrakt
Det bliver Social- og Psykiatriforvaltningen og Undervisnings- og Kulturforvaltningen, der med udvalgsformænd, direktører og samtlige medarbejdere skal gøre brug af den nye amtsgård. I alt 270 medarbejdere vil få arbejdsplads i Vollsmose.

I alt får amtet 7.100 kvadratmeter plus kælder. Amtet lejer lokalerne af Højstrup Boligforening på en 10-årig uopsigelig lejekontrakt. Den årlige leje bliver omkring 4,5 mio. kr.

Genhusning af beboere
Lejemålet falder først endelig på plads, når Boligforeningen Højstrup har godkendt den nye aftale på et beboermøde i februar. Flere nuværende lejere vil blive tvunget til at flytte og skal genhuset andre steder i Vollsmose.

Beboerforeningerne har dog tidligere udtrykt tilfredshed med amtets planer, da de tror det kan være med til at give kvarteret et løft, og måske tiltrække private virksomheder.

Ombygningen ventes at være helt på plads i midten af 2004, og de to forvaltninger kan så flytte ind i august 2004.