Fyns Amt vil bygge dansk

Når Fyns Amt bygger sygehuse, institutioner og anlægger veje skal arbejdet udføres på dansk overenskomst - også selv om arbejdet udføres af et udenlandsk firma. Det har amtsrådet netop besluttet i enighed, skriver Faglig Fælles Forbund, 3F.

-

Når Fyns Amt bygger sygehuse, institutioner og anlægger veje skal arbejdet udføres på dansk overenskomst - også selv om arbejdet udføres af et udenlandsk firma. Det har amtsrådet netop besluttet i enighed, skriver Faglig Fælles Forbund, 3F.

-Og det er ingen konkret sag, der har fået mig til at tage initiativet. Det er en holdningstilkendegivelse fra et enigt amtsråd om, at vi skal værne om den danske model, siger Karsten Hønge (SF).  Han er også formand for Træ-Industri-Byg's afdeling i Odense, hvor han har haft flere sager med udenlandsk, billig arbejdskraft, dog ingen med Fyns Amt som bygherre.

Amtsrådet overlader det til økonomiudvalget rent juridisk at finde ud af, hvordan sådanne klausuler skal indarbejdes i fremtidigt licitationsmateriale.
- Jeg er meget glad for, at vi netop er enige, og at der på tværs af partierne er konsensus om, at vi som offentlig bygherre vil have orden i tingene. Det er ikke en politik, der skal forhindre udenlandske firmaer eller udenlandske håndværkere i at arbejde for amtet. Det er derimod en politik, som indebærer fair konkurrence, siger Karsten Hønge.

Den ny udbudspolitik skal indebære forpligtelse til at arbejde udføres på gældende dansk overenskomst, også selv om arbejdet sendes videre til underentreprenører i indtil flere led.