Fyns Amt vil have blodbus

For at nå ud til flere donorer arbejder Fyns Amt nu med idéen om en blodbus. På næste sygehusudvalgsmøde i amtet skal udvalget tage stilling til om en sådan bus er værd at investere i. Anskaffelsesprisen er ca. 3 mio. kr.

-

For at nå ud til flere donorer arbejder Fyns Amt nu med idéen om en blodbus. På næste sygehusudvalgsmøde i amtet skal udvalget tage stilling til om en sådan bus er værd at investere i. Anskaffelsesprisen er ca. 3 mio. kr.

Mangel på donorer
I de sidste 10 år har der været et faldende antal bloddonorer på Fyn. Lageret af blod har normalt haft en størrelse, der betyder, at sandsynligheden for at løbe tør det følgende døgn ville være under en promille. I sommeren 2000 steg denne sandsynlighed til 10 procent. Trods diverse tiltag forudses det at blive stadig sværere at skaffe bloddonorer. Derfor vil en blodbus der kører rundt på Fyn måske være løsningen.