I det fynske folks tjeneste

Fyns amt vokser mest

Fyns Amt bare vokser og vokser. Ansætter så mange nye medarbejdere, at det er Danmarksrekord.

-

Fyns Amt vokser og vokser og ansætter så mange nye medarbejdere, at det er Danmarksrekord.

Antallet af medarbejdere i Fyns Amt stiger så meget, at amtet nu har Danmarksrekord i vokseværk. I løbet af de sidste fem år er der ansat 1.460 nye medarbejdere i den fynske amtskommune.

I dag er der i alt 16.041 beskæftiget. Det svarer til at antallet af ansatte er steget med 10 procent siden 1999.

TV2/FYN har gennemgået samtlige danske amters antal af medarbejdere i perioden 1999 til 2003. Oplysningerne er fra hentet fra amternes egne indberetninger til Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Fyn vokset allermest
Ingen andre danske amter er vokset så meget, som det er tilfældet på Fyn. I Århus Amt er stigningen på 7,8 procent og Nordjylland er, med en befolkning på næsten 500.000 mennesker, et af de andre danske amter, der er på størrelse med Fyn. Her er antallet af medarbejdere kun steget med 3,1 procent i samme periode.

I Viborg og Ribe amter er der ligefrem tale om, at der bliver færre offentlig ansatte. Det er især sygehusene på Fyn, der har fået mere personale. Der er ansat 400 ekstra sygeplejersker, 120 social- og sundhedsassistenter, næsten 100 nye overlæger og ligeså mange lægesekretærer. Men der også kommet 355 nye pædagoger i løbet af de sidste fem år. Og gruppen af akademikere er vokset med 120 nye ansatte siden 1999.

Flere medarbejdere pr. indbygger
Den store vækst i antal ansatte betyder, at Fyn er et af de amter i landet, hvor der er allerflest medarbejdere i forhold til befolkningens størrelse. Her er fynboerne kun overgået af Storstrøms Amt, hvor der for hver 1000 indbyggere er 36 offentlig ansatte på lønningslisten i amtet. På Fyn er der 34 ansat pr. 1000 indbyggere, mens borgerne i Roskilde Amt kan nøjes med 23 medarbejdere.