Fyns Amts økonomi er forbedret

Det er lykkedes Fyns Amt at få styrket økonomien. Årsregnskabet for 2002 viser, at amtets kassebeholdningen er forbedret med 48 millioner kroner.

-

Det er lykkedes Fyns Amt at få styrket økonomien. Årsregnskabet for 2002 viser, at amtets kassebeholdningen er forbedret med 48 millioner kroner.

\"Det er absolut tilfredsstillende, at vi har været i stand til at fastholde og videreføre de seneste års sunde, økonomiske politik, blandt andet via en langsigtet planlægning og løbende effektiviseringer og besparelser\", siger amtsborgemester Jan Boye (K).

Fortsatte besparelser
Borgerne skal dog ikke drømme søde drømme om, at pengene nu vil rulle i det fynske amt.

\"Vi har løbende gennemført omfattende omstillinger, effektiviseret og sparet for ikke at bringe Fyns Amt i en økonomisk spændetrøje. Der vil også være behov for effektiviseringer og besparelser i 2004 og de efterfølgende år\", siger Jan Boye.

Fyns Amt har i år et af de højeste investeringsniveauer blandt landets amter, og også i de kommende år er der afsat midler til store anlægsopgaver, dels på vejområdet, dels til udbygning og forbedring af sygehusene.