Fynsk dronecenter skal godkende dronepiloter

Fredag overtog dronecentret, UAS Test Center i HCA Airport i Beldringe, godkendelsen af kommende droneoperatører fra Trafikstyrelsen.

Overdragelsen er på prøve indtil udgangen af 2015 og formålet er at forkorte ansøgningstiden.

Det er et resultat af, at en tværministeriel rapport tidligere har erklæret den hidtidige godkendelsesprocedure for et dispensationsregime, der ikke er tidssvarende sammenlignet med droneerhvervets enorme potentiale.

Det stadig Trafikstyrelsen, der udsteder dispensation til dronepiloter efter indstilling fra dronecentret.

Det betyder, at den pågældende kan flyve efter mindre restriktive regler end det almindelige modelflyvereglement.

I dag er der 80 godkendte operatører, men det tal ventes fordoblet i løbet af 2016, hvorfor det er påtrængt med kortere ansøgningstid, oplyser projektchef hos UAS Test Center, Michael Larsen.

En frisk analyse fra Oxford Research forudser, at der kan skabes 15.000 danske job i dronebranchen frem til 2050, hvis de rette rammevilkår skabes.