Fynsk ekspert: lad amterne genopstå

Professor på Syddansk Universitet i Odense og kommunalforsker Poul Erik Mouritzen, mener at kommunerne har fået for mange ny opgaver og at det er en af årsagerne til kommunernes dårlige økonomi.

Han udtaler sig på baggrund af en sammentælling som DAGBLADET Roskilde har foretaget.

Den viser, at i de fleste kommuner på Lolland-Falster ligger der allerede nu forslag til besparelser på politikernes bord for det kommende år. 

Hvis forslagene går igennem, vil de samlede besparelser løbe op i mere end 760 millioner kroner.

Ikke overrasket

Udsigterne til de massive besparelser kommer ikke bag på kommunalforsker Poul Erik Mouritzen, professor på Syddansk Universitet i Odense.

Han mener, de økonomiske problemer ikke skyldes finanskrise og stigende arbejdsløshed alene.

Det handler om, at kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtog alt for mange opgaver fra de gamle amter på områder, hvor udgifterne de senere år er løbet løbsk.

Amterne tilbage eller flere opgaver til regionerne

Det gælder eksempelvis ansvaret for at tage vare på kriminelle mindreårige og udsatte børn.

Men det gælder også til en vis grad skolernes specialundervisning, behandlingstilbud til misbrugere og miljøbeskyttelse.

- Ideelt set burde man få amterne tilbage. Da det i sagens natur er umuligt, burde man i stedet se på, om ikke regionerne kunne overtage bare nogle af kommunernes opgaver for at aflaste dem, siger Poul Erik Mouritzen til DAGBLADET Roskilde.