I det fynske folks tjeneste

Fynsk el-produktion løbet løbsk

Vindmøller har skabt stor overprodultion af elektricitet på Fyn og i Jylland. I perioder produceres der dobbelt så meget strøm, som der bliver brugt. Elektriciteten eksporteres uden fortjeneste - bare for at komme af med den.

-

Vindmøller har skabt stor overprodultion af elektricitet på Fyn og i Jylland. I perioder produceres der dobbelt så meget strøm, som der bliver brugt. Elektriciteten eksporteres uden fortjeneste - bare for at komme af med den.

Produktionen af strøm fra fynske og jyske vindmøller og kraftværker er løbet løbsk og har skabt verdens mærkeligste energisystem. Den melding kommer i følge dagbladet Børsen fra Eltra, som har det overordnede ansvar for el-forsyningen i Vestdanmark.

Kapaciteten til at producere strøm i Vestdanmark er steget 93 procent siden 1990, mens forbruget kun er vokset 10 procent. Sidste år var produktionskapaciteten dobbelt så stor som forbruget.

Dyrt for fynboerne
Konsekvensen er, at der i perioder må sendes strøm ud af landet uden fortjeneste, bare for at komme af med den. Situationen bliver endnu mere paradoksal, fordi fynboer og jyder betaler overpris for strømmen. Det skyldes at priserne lægges op af de tyske.

Derfor ønsker Eltra mere forskning i at kunne regulere produktionen, hvilket ikke er muligt i dag. Samtidig forskes der i at opbevare strømmen eller omdanne den til andre former for energi.